Info Burgers » Nieuws » Resultaten Benelux-oefening rond de uitbraak van mond-en klauwzeer bekend.

Resultaten Benelux-oefening rond de uitbraak van mond-en klauwzeer bekend.

31 jan. 2011

31-1-2011. De ‘chief veterinary officers’ (CVO’s) van de Benelux finaliseerden een rapport met de resultaten van een gezamenlijke oefening rond mond- en klauwzeer. In dit rapport schetsen ze de aandachtspunten voor het nog beter afstemmen van plannen en procedures bij het uitbreken van een dierziektecrisis in de Benelux.

Dierziekten zijn bedreigingen die grenzen overschrijden. Dit vraagt een gezamenlijke aanpak van de landen om samen goed voorbereid te zijn en de uitbraak van een dierziekte zo snel mogelijk te stoppen.

Om de samenwerking tussen België, Luxemburg en Nederland bij de bestrijding van dierziektes te bevorderen, hebben de Chief Veterinary Officers (CVO) van de Benelux-landen in 2010 in Den Haag een oefening georganiseerd. Tijdens deze ‘table top oefening’ , aan de hand van een realistisch scenario over de uitbraak van mond- en klauwzeer, werd de werkwijze van de betrokken organisaties en de onderlinge samenwerking getest.

Uit de resultaten valt af te leiden dat de veterinaire diensten van de drie landen elkaar niet alleen beter leerden kennen, maar dat deze oefening de partners ook een duidelijk inzicht verschafte over wie bevoegd is voor wat in het andere land op een kritiek moment. De geconstateerde aandachtspunten zullen worden behandeld in werkgroepen of als basis dienen voor verder overleg met bestuurlijke autoriteiten.

Het volledige rapport kan hier gedownload worden.