Info Burgers » Nieuws » Resultaten van project rond harmonisering van opleidingen voor wegcontrole voorgesteld.

Resultaten van project rond harmonisering van opleidingen voor wegcontrole voorgesteld.

10 apr. 2012

De resultaten van een project om binnen de Europese Unie de opleidingen rond wegcontrole te stroomlijnen, TRACE(Transport Regulation Align Control Enforcement)  genaamd, werden voorgesteld op het Benelux-Secretariaat Generaal. Dit project wil door het creëren van een geharmoniseerde opleiding,  de controle-instanties in de transportsector o.a. beter informeren over de sociale wetgeving rond de rij- en rusttijden. Hierdoor kunnen controles langs de weg efficiënter verlopen binnen de EU.

TRACE brengt alle stakeholders van Europese wegcontrole-organisaties samen zoals Euro Contrôle Route (ondersteund door het Benelux-secretariaat), CORTE, TISPOL en VOSA.

Tijdens een presentatie op de Benelux werd nieuw ontwikkelt opleidingsmateriaal,  gebruiksklaar voor Europese handhavingorganisaties, voorgesteld aan beleidsmakers van de 27 lidstaten.  Er werd dan ook afgesproken om de resultaten van dit project ruim te verspreiden en nog voor de zomervakantie train the trainer sessies te organiseren in Brussel, Madrid, Boedapest en Keulen. Een eerste werksessie zal doorgaan op het Secretariaat-Generaal begin mei.