Info Burgers » Nieuws » Roemeense magistraten brengen bezoek aan het Secretariaat-Generaal

Roemeense magistraten brengen bezoek aan het Secretariaat-Generaal

22 sep. 2009

11 Roemeense magistraten kregen gedurende de voorbije 2 weken meer inzicht in de manier waarop politiediensten en magistraten van de 3 Benelux-landen omgaan met de aanpak van terrorisme en andere vormen van georganiseerde criminaliteit.

Het programma werd door politiediensten en magistraten van de 3 landen samen uitgewerkt. De Roemeense magistraten werden gedurende 1 week begeleid door politiemensen van de federale gerechtelijke politie (B) en de KLPD- nationale recherche (NL). Het Instituut voor Gerechtelijke opleidingen (B) stond samen met het federale parket (B) in voor het programma van de 2de week. Daarbij werd onder andere ook een bezoek gebracht aan het landelijk parket van Nederland.

Het initiatief werd ondersteund door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Daar werd op 18 september het 14-daagse bezoek officieel afgesloten. Tijdens deze slotdag werd specifiek aandacht besteed aan de werking van de Benelux in het algemeen en de politiesamenwerking in het bijzonder en gaf de Luxemburgse vertegenwoordiger binnen Eurojust een uiteenzetting over zijn opdrachten. De Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal, de heer G. Heisbourg, sloot de bijeenkomst af en reikte daarbij een getuigschrift uit aan de Roemeense magistraten.