Info Burgers » Nieuws » Rondetafel ‘luchtkwaliteitmanagement’ Benelux – Noordrijn-Westfalen

Rondetafel ‘luchtkwaliteitmanagement’ Benelux – Noordrijn-Westfalen

02 mrt. 2010

Luchtkwaliteit is en blijft een zeer actueel onderwerp, zeker voor dichtbevolkte en mobiliteitsintensieve regio’s zoals de Benelux en Noordrijn-Westfalen. Op 1 maart vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel een rondetafelconferentie hierover plaats.

Goede informatie-uitwisseling en afstemming dringt zich om verschillende redenen op. In de eerste plaats gelden strenge Europese normen waar nog niet overal aan voldaan wordt en die bovendien nog aangescherpt worden. In de tweede plaats ‘exporteren’ de Beneluxlanden en Noordrijn-Westfalen zeer veel luchtvervuiling naar elkaar toe omdat een groot deel van emissies vaak over (zeer) lange afstand getransporteerd wordt. Tenslotte kan veel van elkaar geleerd worden en kunnen krachten gebundeld worden, bijvoorbeeld door samenwerking bij onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst werd enerzijds informatie uitgewisseld over een  aantal onderzoeken en beleidservaringen, onder andere met betrekking tot de effecten van snelheidsbeperkende maatregelen. Anderzijds werd een aantal concrete voorstellen voor nauwere samenwerking gedaan. Deze zullen verder uitgewerkt worden….