Info Burgers » Nieuws » Secretariaat-Generaal organiseert uitwisseling tussen Benelux-lidstaten en EP-rapporteur over openbare aanbestedingen

Secretariaat-Generaal organiseert uitwisseling tussen Benelux-lidstaten en EP-rapporteur over openbare aanbestedingen

12 nov. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux organiseerde in het licht van de herziening van de openbare aanbestedingsrichtlijnen een onderhoud met de hoofdrapporteur in het Europees Parlement, de heer M. Tarabella. De openbare aanbestedingsrichtlijnen bevinden zich in een beslissende fase in zowel de Europese Raad als het Europees Parlement.

Tijdens de vergadering gaf de heer M. Tarabella een uitgebreid exposé over de stand van zaken over de richtlijn en ging in op de vele vragen die vooraf waren geformuleerd door de delegaties uit België, Nederland en Luxemburg.

De vergadering werd afgesloten met het uitspreken van de intentie om na stemming en aanname van de richtlijn een vervolg bezoek te organiseren in het licht van de implementatie van de richtlijn in de Benelux-Unie.