Info Burgers » Nieuws » Secretariaat-Generaal organiseert workshop over instroom van inwijkelingen in de Benelux-steden

Secretariaat-Generaal organiseert workshop over instroom van inwijkelingen in de Benelux-steden

28 apr. 2011

Op donderdag 28 april organiseerde het Benelux-secretariaat een workshop met als onderwerp de ‘Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van inwijkelingen uit Midden- en Oost Europa in de steden van de Benelux en de aangrenzende regio’s’. Een thema dat prioritair wordt aangepakt binnen de in 2010 opgestarte Benelux-samenwerking  tussen de steden, Urbiscoop genaamd.

Centraal bij dit thema staat het ‘absorptievermogen’ van steden en de vraag hoe zij de inwijkelingen een garantie kunnen bieden op een menswaardig bestaan.  Door samenwerking in Benelux-verband worden kennis en ervaringen uitgewisseld, wordt vermeden dat  problemen van de ene plaats naar de andere (eventueel over de grens) worden overgeheveld en wordt nagegaan welke oplossingen vanuit Europa kunnen worden voorgesteld.

Tijdens de workshop vandaag overlegden experten van centrale overheden en van 13 steden in de Benelux (Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Eindhoven, Antwerpen, Gent, Brussel, Genk, Sint Niklaas, Charleroi, Luxemburg en Esch sur Alzette)  over verschillende deelaspecten van deze problematiek.  Belangrijke onderwerpen zoals het wonen, deelname aan het arbeidsproces, onderwijs, de dienstverlening en veiligheid kwamen zo aan bod. Doel is immers om te komen tot gezamenlijk gedragen beleidsoplossingen en samenwerkingsafspraken.   De uitkomsten van deze expertenworkshop worden ingebracht in een bestuurlijke bijeenkomst op 7 juni, waar politiek verantwoordelijken van de centrale overheden en van steden in de Benelux verdere afspraken zullen maken.