Info Burgers » Nieuws » Secretaris-generaal van de Benelux spreekt Nederlandse belastingambtenaren toe

Secretaris-generaal van de Benelux spreekt Nederlandse belastingambtenaren toe

06 okt. 2014

Op uitnodiging van de Nederlandse Belastingdienst heeft de secretaris-generaal van de Benelux, Jan van Laarhoven, op 6 oktober 2014 in Roermond, zo een 550 belastingmedewerkers van de regio Limburg toegesproken. Dit gebeurde in het kader van de jaarlijkse toezichtsdag, die de Belastingdienst organiseert, om het netwerk binnen de regio te versterken, maar tegelijkertijd om via inhoudelijke workshops nieuwe kennis, ervaringen en ontwikkelingen over te dragen en uit te wisselen.

Dit zijn natuurlijk ook de kernwaarden van de Benelux-samenwerking, zij het binnen de Benelux-regio, zo gaf Jan van Laarhoven aan in zijn lezing, en daarbij worden bovendien bruggen geslagen tussen de verschillende culturen. Op inhoudelijk vlak zijn het vooral de Benelux-activiteiten in het kader van de "Fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude" die aansluiten op het werkveld van de Belastingdienst. Het zijn dan ook een aantal gemotiveerde medewerkers van de Belastingdienst (maar overigens ook van de FIOD, het Landelijk Kantoor Douane en het Ministerie) die namens Nederland niet alleen op nationaal niveau, maar eveneens binnen de Benelux, strijden tegen fiscale fraude, samen met de even enthousiaste Belgische en Luxemburgse collega’s en het Secretariaat-Generaal. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van BTW-carrouselfraude of misbruik van rechtspersonen of juist het verbeteren van de administratieve samenwerking en het gebruik van intelligence en analysetools.

Het zijn vaak thema’s waar de landen afzonderlijk hard aan de weg timmeren, maar tegelijkertijd veel van elkaar kunnen leren. De Benelux is dan een platform voor een structureel overleg, dat kan uitmonden in concrete oplossingen die de landen in grensoverschrijdend verband tegen komen. Deze oplossingen kunnen vervolgens ook weer als voorbeeld dienen binnen Europa.