Info Burgers » Nieuws » Seminar over erkenning van diploma’s binnen de Benelux

Seminar over erkenning van diploma’s binnen de Benelux

14 mrt. 2014

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is één van de prioritaire werkvelden van de Benelux Unie in 2014. Eén van de belangrijke elementen hierbij is de grensoverschrijdende erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties.

Het Benelux-parlement organiseerde in Eupen een seminarie om aan dit onderwerp extra aandacht te geven. Experten uit de academische en publieke sector wisselden van gedachten en gaven een stand van zaken. Ook beleidsmedewerkers van het Secretariaat-Generaal namen hieraan actief deel.

Eén van de conclusies was het pleiten om te komen tot één Benelux-onderwijsruimte. Het Benelux-parlement zei dit alvast verder te willen opvolgen.