Info Burgers » Nieuws » Spoortop : België, Nederland, Luxemburg en Duitsland maken afspraken om reizen met de trein makkelijker te maken

Spoortop : België, Nederland, Luxemburg en Duitsland maken afspraken om reizen met de trein makkelijker te maken

22 jun. 2016

Op de TEN-T dagen in Rotterdam zijn de Europese transportministers en de vervoerssector bij elkaar geweest voor de verbetering van het vervoer over weg, water en spoor. 

Tijdens een aparte spoortop werden er naast afspraken die met België en Duitsland zijn gemaakt over de drielandentrein (tussen Aken, Heerlen, Maastricht en Luik)  ook verklaringen getekend over betere samenwerking tussen de Benelux en Duitsland op het gebied van grensoverschrijdend treinverkeer en het weghalen van obstakels voor de reizigers. Reizen in de grensregio wordt hiermee makkelijker en comfortabeler. Met België heeft de Nederlandse staatssecretaris Dijksma afgesproken ook te gaan werken aan verbeteringen van de verbinding tussen Antwerpen en Roosendaal. 

In 2015 had het Benelux-parlement de bevoegde ministers verzocht om te komen tot de opmaak van een Benelux-railagenda. Deze agenda dient een aantal concrete initiatieven te bevatten om de treinverbindingen tussen Nederland, België en Luxemburg (inclusief de verbinding Brussel-Luxemburg) te verbeteren.

Overleg tussen de vervoersministeries greep onmiddellijk plaats op het Benelux-secretariaat om tot voorstellen te komen. De spoortop in Rotterdam, onder Nederlands Voorzitterschap van de EU,  ondersteunt dan ook de opstelling van die gezamenlijke railagenda.