Info Burgers » Nieuws » Staatshoofden bij viering 60 jaar Benelux

Staatshoofden bij viering 60 jaar Benelux

25 mei. 2018

5 juni 2018 - Ter gelegenheid van het zestigjarige bestaan van de Benelux Unie, ontvangt Zijne Majesteit Koning Filip Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der Nederlanden op een lunch in aanwezigheid van de eerste ministers en ministers van buitenlandse zaken van de drie landen. Het thema van de bijeenkomst is Een jonge en groene Benelux.

 Aansluitend volgt er een bezoek aan het Secretariaat-generaal van de Benelux en een plechtige zitting in Bozar.

 In 1958 tekenden België, Nederland en Luxemburg het Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie, die een verbreding en een verdieping van de economische samenwerking inhield.

In 2008 werd het samenwerkingsverband herbevestigd onder de naam Benelux Unie en werd de focus op drie thema’s gelegd: Interne markt en Economische Unie, Duurzaamheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.