Info Burgers » Nieuws » Staatssecretaris Bart Tommelein overhandigt Benelux-akkoord over strijd tegen sociale dumping aan Eurocommissaris Marianne Thyssen

Staatssecretaris Bart Tommelein overhandigt Benelux-akkoord over strijd tegen sociale dumping aan Eurocommissaris Marianne Thyssen

30 nov. 2015

Onder Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie en op initiatief van Belgisch staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein, keurden de Benelux-landen op 23 september een akkoord goed om samen de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en gemeenschappelijke controles te organiseren. Dit akkoord dient nu als basis voor het debat met andere landen en regio's.  

Op 30 november en 1 december organiseert de Benelux Unie daartoe een tweedaagse conferentie om ervaringen uit te wisselen met Frankrijk, Duitsland, de Scandinavische en Baltische landen, alsook met de Europese Unie. 

Staatssecretaris Bart Tommelein overhandigde op de eerste dag van de conferentie het Benelux-akkoord aan de bevoegde EU-commissaris Marianne Thyssen. Zo vraagt de Benelux aan Europa om actie te ondernemen op verschillende fronten. Marianne Thyssen noemde dit Benelux-initiatief alvast een goed voorbeeld. “ Deze problematiek kan enkel aangepakt worden als er over de grenzen heen wordt samengewerkt, als de betrokken diensten ook samenwerken en dit is wat de Benelux doet met deze conferentie, het onderwerp verder verdiepen” aldus de commissaris.