Info Burgers » Nieuws » Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

Staatssecretaris Theo Francken ondertekent Benelux-uitvoeringsprotocol met Armenië

20 jun. 2018

Onder Belgisch voorzitterschap van de Benelux ondertekenden Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, in aanwezigheid van Armeens minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanyan, de ambassadeur van Armenië, Tatoul Markarian, de ambassadeur van Luxemburg in België, Arlette Conzemius, en plaatsvervangend chef de poste van Nederland in België, Wampie Libon, bij het Benelux Secretariaat-Generaal een protocol ter uitvoering van de overname-overeenkomst tussen Armenië en de Europese Unie. 

Met dit uitvoeringsprocotol wordt de uitvoering van de repatriëringsprocedures als bedoeld in de overeenkomst op Benelux-niveau geharmoniseerd. 

Een terug- en overnameovereenkomst is een internationaal instrument dat tot doel heeft de terugname van eigen onderdanen en de overname van onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied van een van de overeenkomstsluitende staten verblijven, te vergemakkelijken. Momenteel bestaan er een veertigtal overeenkomsten van dit type tussen de Benelux en derde landen en er zijn nog andere in de maak. Hieruit blijkt dat de drie landen ook op het gebied van migratie samenwerken door samen met derde landen onderhandelingen te voeren.

Dankzij duidelijke procedures en over en weer geldende termijnen die in onderling overleg door de betrokken landen zijn vastgesteld, kunnen Armeniërs die illegaal verblijven in een van de Benelux-landen of Benelux-onderdanen die zich onregelmatig in Armenië ophouden, voortaan op een menswaardige, vlotte en veilige manier naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

Met dit uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-landen en Armenië wordt de samenwerking tussen deze landen bevorderd en wordt de onderlinge communicatie verbeterd om illegale immigratie samen efficiënt te bestrijden.