Info Burgers » Nieuws » Start van de derde opleiding tot Gold Commander bij de Benelux

Start van de derde opleiding tot Gold Commander bij de Benelux

11 sep. 2012

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet gaf vandaag op het Benelux Secretariaat-Generaal in het gezelschap van de Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, het startschot voor de vorming van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse leidinggevende officieren in het kader van het Senningenproject. Zo ontvangt een zestigtal politiemensen gedurende twee maanden een opleiding in het kader van ordehandhaving bij grootschalige evenementen (topconferenties, sportmanifestaties, demonstraties enz.) teneinde in de toekomst een hechtere samenwerking over de grenzen heen tussen de drie partnerlanden uit te bouwen.

Minister Joëlle Milquet, Vecepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen