Info Burgers » Nieuws » Start van een nieuw Benelux-initiatief over “sociale reglementering en strijd tegen de fraude“ in een grensoverschrijdende context

Start van een nieuw Benelux-initiatief over “sociale reglementering en strijd tegen de fraude“ in een grensoverschrijdende context

05 sep. 2013

Op 5 september heeft adjunct-secretaris-generaal de Muyser het startschot gegeven voor een nieuwe Benelux-samenwerking "Sociale reglementering en strijd tegen de fraude” op het Secretariaat-Generaal in Brussel.

Het ongenoegen groeit ten aanzien van zowel particulieren als ondernemers die zich onrechtmatig verrijken ten nadele van de schatkist en dus ten koste van de belastingplichtige.

Fraudeurs maken gebruik van de grenzen en profiteren van de zwakke plekken in de respectievelijke nationale systemen. Het is dan ook van het grootste belang dat de Benelux een hechtere operationele en strategische samenwerking stimuleert. In een sterk verweven regio, zoals de Benelux, moeten de landen immers verhinderen dat de fraude zich van het ene land naar het andere verplaatst.

De bestrijding van malafide uitzendkantoren, schijnconstructies en uitkeringsfraude staat centraal in deze nieuwe Benelux-samenwerking. De nadruk zal worden gelegd op de samenwerking tussen de bevoegde instellingen, de uitwisseling van grensoverschrijdende informatie en het streven naar een gemeenschappelijke aanpak.