Info Burgers » Nieuws » Startbijeenkomst Benelux-commissie ‘Spoorverkeer’

Startbijeenkomst Benelux-commissie ‘Spoorverkeer’

27 jul. 2010

 

Op dinsdag 27 juli 2010 kwam op initiatief van het Secretariaat-Generaal de nieuwe Benelux-werkgroep ‘Spoorverkeer’ voor de eerste maal samen te Brussel. Hun opdracht bestaat eruit om  het grensoverschrijdend treinverkeer in de Benelux en de aangrenzende regio’s vlotter te laten verlopen.

  Foto NMBS-Groep  

Het hoogste besluitorgaan van de Benelux, het Comité van Ministers, besliste tot de oprichting van deze werkgroep om de efficiëntie van de spoorwegverbindingen tussen Brussel, Den Haag en Luxemburg stad te verbeteren. De ministers willen dat het voor reizigers binnen de regio mogelijk wordt sneller deze steden per spoor te bereiken.

 

De werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de transportministeries,  besprak tijdens hun vergadering de grote lijnen van hun te ontwikkelen actieprogramma. Zo zal worden samengewerkt rond drie assen:   - Een eerste betreft het in kaart brengen van de bestaande en toekomstig   aan te leggen grensoverschrijdende spoorinfrastructuren zodat een   gezamenlijk toekomstbeeld hierover ontwikkeld kan worden. - Een tweede actielijn bestaat uit het opstellen van een overzicht over de   dienstverlening (de frequentie van de treinen, de reistijd, de   aansluitmogelijkheden, …) waardoor de drie landen tot een betere   afstemming kunnen komen. - Tenslotte wil men ook evolueren naar een gemeenschappelijke   standpuntbepaling over grote Europese spoordossiers.

 

Dit alles zal leiden tot een betere informatie-uitwisseling, de mogelijkheid om gezamenlijk de opportuniteiten en knelpunten te detecteren en een betere strategie voor het gehele transnationale spoorwegnet voor de Benelux tot stand te brengen.