Info Burgers » Nieuws » Startbijeenkomst grensoverschrijdende samenwerking digitale geo-informatie

Startbijeenkomst grensoverschrijdende samenwerking digitale geo-informatie

01 jul. 2010

Op 1 juli 2010 vond op het Benelux-secretariaat de startbijeenkomst plaats over grensoverschrijdende samenwerking rond digitale geo-informatie langs de grens tussen Nederland en België. Zowel de gebruikers als de leveranciers van digitale geo-informatie namen hieraan deel. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Memorandum of Understanding dat hierover momenteel wordt ondertekend door de bevoegde ministers. Het geheel wordt beschouwd als een regionale uitwerking van de Europese INSPIRE richtlijn.

Om gericht rond dit onderwerp samen te werken gingen een drietal werkgroepen van start die inzoomen op de thema’s inzichtelijkheid, beschikbaarheid en interoperabiliteit.

De bedoeling is dat ze de hinderpalen wegwerken opdat allerhande diensten die gebruik maken van digitale geo-informatie vlot over de grenzen heen kunnen samenwerken. Denk maar aan de kadasters, crisiscentra, waterbeheerders, verkeersplanners, planologen, natuurbeleid, enz…