Info Burgers » Nieuws » Stijgende regeldruk voor bedrijven onder Benelux-aandacht

Stijgende regeldruk voor bedrijven onder Benelux-aandacht

23 apr. 2013

Bedrijven worden geconfronteerd met een toename van regels  en papierwerk (over vergunningen, certificaten, enz.. ) die hen van overheidswege worden opgelegd. Dit brengt hoge kosten met zich mee en vormt vaak een rem om grensoverschrijdend door te breken. In het andere land moet immers opnieuw aan deze regels worden voldaan wat opnieuw kosten veroorzaakt.Het is daarom dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux een workshop organiseerde om te kijken hoe deze regeldruk kan verbeterd worden. Dit om het bedrijfsleven optimale kansen te geven om over de grenzen heen actief te zijn. Eén van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016.Naast overheden en bedrijven uit de Benelux-landen nam ook de Europese Commissie deel aan deze bijeenkomst. Op Europees vlak denkt men na over ‘smart regulation’ maar dit kent voorlopig nog een beperkte uitwerking in de landen. Er is nog te weinig informatie beschikbaar over de werkelijke omvang van de problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor.Dankzij de workshop kan men alvast starten om de regeldruk in de drie landen in kaart brengen. Het komt er verder op aan te kijken hoe men binnen Benelux tot meer harmonisatie kan komen zodat ondernemingen vlotter grensoverschrijdend kunnen omgaan met regelgeving in hun economische verkeer binnen de drie landen.link naar het programma   Deelnemers aan de Workshop E-Gov