Info Burgers » Nieuws » Strategisch Benelux Overleg Fiscale samenwerking en Fraudebestrijding

Strategisch Benelux Overleg Fiscale samenwerking en Fraudebestrijding

20 nov. 2012

Op 20 november 2012 vergaderde de werkgroep Fraude, onder voorzitterschap van adjunct-secretaris generaal, dhr. Alain de Muyser, en in het bijzijn van adjunct-secretaris-generaal, dhr. Luc Willems, op het Secretariaat-Generaal te Brussel. Binnen dit overleg komen de delegaties van de drie landen op hoogambtelijk niveau samen en wordt op een strategische manier richting gegeven aan de activiteiten die in Benelux-verband in dit kader worden ondernomen.

Dit Benelux-overleg is reeds tien jaar een vaste waarde en kan nog altijd rekenen op dezelfde enthousiaste medewerking van de landen. De delegaties zoeken ook actief naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en zo werden tijdens  de vergadering van 20 november twee nieuwe thema’s geïntroduceerd, namelijk de bestrijding van de fraude met toppaarden en de faillissementsfraude.

De uitdagingen voor de komende jaren zullen worden aangegaan onder een nieuwe naam: Strategisch Benelux overleg Fiscale samenwerking en fraudebestrijding. Deze nieuwe naam geeft beter weer dat het samenwerkingsverband zich niet beperkt tot fraude, of correcter de fraudebestrijding, maar ook bekijkt of de Benelux-landen synergieën kunnen vinden op het vlak van het fiscale beleid. Deelnemers aan de vergadering