Info Burgers » Nieuws » Strategisch Benelux-overleg op hoog niveau over samenwerking op het gebied van de interne markt en de economie

Economie

Strategisch Benelux-overleg op hoog niveau over samenwerking op het gebied van de interne markt en de economie

26 sep. 2023

Op 26 september hielden de directeuren-generaal van de ministeries van Economische Zaken van België, Nederland en Luxemburg een strategisch overleg om de prioriteiten voor de Benelux-samenwerking op het gebied van de interne markt en de economie vast te stellen.

De directeuren-generaal bespraken de acties die worden voorgesteld in het volgende Benelux 2024-jaarplan en de toekomstige bijdrage van de centrale en gedecentraliseerde overheden aan de ontwikkeling van het meerjarenprogramma Benelux 2025-2028, dat bepalend zal zijn voor de toekomst. Ze richtten zich in het bijzonder op territoriale leveringsbeperkingen, detailhandel, KMO’s, mobiliteit van werknemers, de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en de capaciteit van het Secretariaat-Generaal van de Benelux om de drie landen te ondersteunen op het gebied van statistiek en de realisatie van studies over belangrijke economische thema’s. 

Dit strategisch overleg was een primeur sinds lange tijd voor de administraties van economische zaken. De directeuren-generaal hebben besloten om minstens één keer per jaar bijeen te blijven komen om het werk van de Benelux te begeleiden, vooral met het oog op het volgende programma van de Europese Commissie 2025-2029.

Voor Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie, betekent dit “de herstart van een vruchtbare en intensieve samenwerking voor de komende jaren door middel van een vernieuwd en gestructureerd overleg dat een nieuwe impuls geeft aan het werk van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie op economisch gebied.”

Michel-Etienne Tilemans, adjunct-secretaris-generaal, merkte aan het einde van de vergadering op “dat men een gemeenschappelijke aanpak wil volgen die gebaseerd is op coherentie en harmonisatie, zonder het werk van nationale en Europese instanties over te doen. Dit overleg is des te belangrijker omdat het voorafgaat aan het Belgische dubbele voorzitterschap van de Europese Unie en de Benelux in 2024, dat een zeldzame gelegenheid biedt om de banden tussen de Benelux en de Europese Unie aan te halen.”