Info Burgers » Nieuws » Strategisch overleg Benelux-politiechefs

Politie, Veiligheid

Strategisch overleg Benelux-politiechefs

04 mei. 2023

Onder voorzitterschap van Gerda van Leeuwen (gemandateerd portefeuillehouder Benelux van de Nederlandse Politie) heeft het Strategisch Politie Benelux-overleg plaatsgevonden samen met de Belgische commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en de Luxemburgse directeur-generaal Philippe Schrantz en in aanwezigheid van de drie leden van het College van secretarissen-generaal Frans Weekers, Michel-Etienne Tilemans en Jean-Claude Meyer. Meer dan ooit is de politiële samenwerking in Benelux-verband noodzakelijk om de internationale criminaliteit aan te pakken.

Voorzitter Gerda van Leeuwen vatte de koers die zij het komende jaar wil varen als volgt samen: “ Politiele organisatieonderdelen moeten structureel samenwerken en elkaar blindelings weten te vinden als dit nodig is. Als buren moeten we goede relaties hebben en soms iets meer voor elkaar doen dan voor partners die wat verder van ons af staan. De Benelux faciliteert overleggen tussen bijvoorbeeld meldkamers, recherchechefs en politiekorpsen en teams aan de grens die dagdagelijks moeten samenwerken.  Deze Beneluxsteun blijft noodzakelijk.”

De heer Weekers zei: “Voor een doeltreffende bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt een geïntegreerde en grensoverschrijdende aanpak een centraal thema en een prioriteit. Het jaar 2023 zal worden gebruikt om in dit kader nieuwe Benelux-initiatieven te lanceren.”

Tijdens het overleg kwam ook het nieuwe Politie Benelux-verdrag aan bod. Dit innovatieve verdrag zal hopelijk dit jaar van kracht  worden. Het zal de reikwijdte en slagkracht vergroten van de drie politiediensten zodat er in Benelux-verband gezamenlijk een vuist kan gemaakt worden tegen de georganiseerde criminaliteit.

Tot slot werd de voortgang van de diverse Benelux-projecten rond politiesamenwerking besproken.