Info Burgers » Nieuws » Strategisch overleg met de top van douane

Strategisch overleg met de top van douane

26 okt. 2016

Op 26 oktober 2016 kwamen de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen onder Luxemburgs voorzitterschap. Het strategisch overleg was samengesteld uit de administrateurs-generaal en directeuren-generaal van de ministeries van Financiën van de Benelux-landen.

Naar aanleiding van de publicatie van het Benelux-rapport over het vrachtvervoer wil de douanesamenwerking verder inzetten op het verbeteren van de logistieke keten in grensoverschrijdend en internationaal verband. In dat licht hebben de douaneautoriteiten zich gebogen over hetproject m.b.t. de digitalisering van de procedures bij de goederenafhandeling tussen de Benelux-landen en India. Een andere luik betreft de analyse van de achterlandverbindingen met name het opslag van goederen in een ruimte voor tijdelijke opslag en de binnenlandse terminals.

Op Europees vlak is het nieuwe Douanewetboek van de Unie op 1 mei 2016 in werking getreden. Hoewel de implementatie van het wetboek is gereguleerd, kunnen qua kennis en ervaringsuitwisseling rond financiering en IT-uitrol synergie-effecten tussen landen worden aangemoedigd.

Ten slotte stond de zichtbaarheid van de douane op de agenda. Sinds verscheidene jaren voeren de Benelux-landen gezamenlijke controles en inspecties uit. Dit past binnen de wens van het Benelux Strategisch Overleg Douane om samen te werken aan operationele projecten die leiden tot concrete resultaten.