Info Burgers » Nieuws » Strategisch overleg over de interne markt en economie: discussie van het Letta-rapport

Benelux, Economie

Strategisch overleg over de interne markt en economie: discussie van het Letta-rapport

26 jun. 2024

Op 26 juni vond onder Belgisch voorzitterschap een strategisch overleg plaats tussen de directeuren-generaal van Economische Zaken uit de Benelux-landen. De bijeenkomst werd geleid door Renaat Schrooten, directeur-generaal van de FOD Economie, en geopend door Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux.

Een belangrijk agendapunt was het zogenaamde Letta-rapport, gepresenteerd door Eric Philippart, de ‘sherpa’ van Enrico Letta. Dit rapport, opgesteld door de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta in opdracht van de Europese Raad, richt zich op de versterking van de Europese interne markt door middel van economische samenwerking en integratie. Er is speciale aandacht voor innovatie, duurzaamheid en concurrentievermogen. De heer Philippart belichtte de belangrijkste punten van het rapport en de mogelijkheden voor verdere samenwerking binnen de Benelux. Na zijn presentatie volgde een discussie met de aanwezige delegaties waarin de kansen voor nauwere samenwerking tussen de drie landen werden verkend.

Daarnaast werd er een update gegeven over lopende en geplande activiteiten, waaronder initiatieven op het gebied van aanbestedingen, MKB/KMO en detailhandel. Delegaties deelden hun inzichten en prioriteiten op nationaal en Europees niveau. Ook bespraken zij nieuwe thema’s voor samenwerking en evalueerden de voortgang van bestaande projecten. De Belgische delegatie gaf een analyse van het Belgische EU-voorzitterschap, waarna de mogelijkheid van een gezamenlijke boodschap van de Benelux over de interne markt aan de nieuwe Europese Commissie werd besproken.

De vergadering werd afgesloten met de bespreking van het Benelux-meerjarenplan voor 2025-2028. Michel-Etienne Tilemans, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, benadrukte het belang van dit plan en riep de delegaties op hun prioriteiten te delen.