Info Burgers » Nieuws » Strategisch overleg over fiscale samenwerking

Economie, fiscale samenwerking, Fiscaliteit, Veiligheid

Strategisch overleg over fiscale samenwerking

29 nov. 2023

Op uitnodiging van het Nederlandse voorzitterschap kwamen vertegenwoordigers van de ministeries en belastingdiensten van de drie landen op 28 november bijeen op het ministerie van Financiën in Den Haag voor het Benelux strategisch overleg over “fiscale samenwerking en fraudebestrijding”. Onder voorzitterschap van adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Michel-Etienne Tilemans, maakten de delegaties de balans op van de activiteiten in 2023 en stelden ze de doelstellingen voor volgend jaar vast.

Een van de belangrijkste resultaten van dit jaar was een bijeenkomst op hoog niveau van vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën, die plaatsvond op 20 april. Het belangrijkste onderwerp van deze bijeenkomst waren de bestaande problemen met betrekking tot de regelgeving voor grensoverschrijdend telewerken.

In het kader van de samenwerking tussen de belasting- en douanediensten vond in oktober een gezamenlijke bijeenkomst plaats, waarop de Europese Commissie het BTW-pakket voor e-handel presenteerde met de uitbreiding die was voorzien in het voorstel voor ‘BTW in het digitale tijdperk’, evenals de ontwerphervorming van het EU-douanewetboek.

Tijdens het strategisch overleg keurden de landen ook de activiteiten goed die gepland zijn in de verschillende werkgroepen voor 2024.

In 2024 zal de fiscale samenwerking worden voortgezet onder het voorzitterschap van België, dat in de eerste helft van het jaar ook het voorzitterschap van de Europese Unie zal waarnemen. In deze context blijft de strijd tegen de btw-kloof een politieke prioriteit. In het eerste kwartaal van 2024 zal een nieuw symposium over de btw-kloof worden georganiseerd.