Info Burgers » Nieuws » Strategische bijeenkomst tussen de directeuren van de crisiscentra van de Benelux-landen

Benelux, Crisisbeheer, Veiligheid

Strategische bijeenkomst tussen de directeuren van de crisiscentra van de Benelux-landen

24 jun. 2024

Op maandag 24 juni 2024 hebben de directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux een strategische bijeenkomst gehouden, onder het Belgisch voorzitterschap van de Benelux en in aanwezigheid van de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Michel-Etienne Tielemans. Een vertegenwoordiger van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen was ook aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende onderwerpen besproken. Er werd teruggekoppeld op de recent gehouden workshop over nationale veerkracht in het Huis van de Benelux, wat verder zal opgevolgd worden. Bovendien deelden de deelnemers hun ervaringen en goede praktijken na de recente Europese verkiezingen. Een ander agendapunt behandelde de voortgang van het Benelux Jaarplan 2024, met bijzondere aandacht voor wederzijdse bijstand bij grote rampen en ongevallen en de uitvoering van een mapping tegen het einde van het jaar. De voorbereidingen voor grote sportevenementen zoals het EK 2024 en de Olympische Spelen, evenals de NAVO-top in Den Haag, kwamen eveneens aan bod.

De samenwerking met de Noordse landen werd besproken, met een focus op uitwisselingsprogramma’s. Ook de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenplan van de Benelux voor de periode 2025-2028 werd aangestipt, waarbij het belang van de betrokkenheid van regionale partners zoals Noordrijn-Westfalen of de ‘Grande Région’ werd benadrukt.

Een ander punt betrof de voorbereiding van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux in 2025.

De bijeenkomst onderstreepte het belang van grensoverschrijdende samenwerking om de moderne crises het hoofd te bieden. De directeuren van de crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen toonden hun voortdurende inzet om samen te werken voor een effectieve crisisbeheersing en het versterken van de veerkracht in de regio.