Info Burgers » Nieuws » Strategische vergadering van de directeuren-generaal “crisis”

Strategische vergadering van de directeuren-generaal “crisis”

02 dec. 2021

Ter afsluiting van het Belgische voorzitterschap van de Benelux hebben de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de nationale crisiscentra van de Benelux en Noordrijn-Westfalen een digitale vergadering gehouden met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben de partners een positieve balans kunnen opmaken van de activiteiten die het afgelopen jaar op het gebied van crisisbeheersing zijn ontplooid en die hebben geleid tot de oprichting van een netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra. 

Tijdens de vergadering werd de huidige pandemie uitvoerig besproken en in dit verband presenteerde het toekomstige Luxemburgse voorzitterschap haar prioriteiten voor 2022 en haar voornemen om een specifieke workshop te organiseren over de lessen die op het gebied van crisisbeheersing uit de COVID-crisis kunnen worden getrokken. Er zal ook een tweede workshop inzake overstromingen worden georganiseerd, gecombineerd met een officieel bezoek aan het nieuwe crisiscentrum. 

Tot slot heeft de Belgische delegatie, overeenkomstig de conclusies van de informele ministeriële bijeenkomst die begin oktober in België werd gehouden, haar nieuwe "Paragon"-project gepresenteerd, dat een IT-platform is voor het uitvoeren van crisiscommunicatie en het structureren van werkzaamheden op het gebied van noodplanning. De delegaties waren zeer geïnteresseerd in deelname en aansluiting bij het project, dat naar verwachting in 2023 van start zal gaan, wat eens te meer de toegevoegde waarde van ons Benelux-overleg aantoont.