Info Burgers » Nieuws » Strategische vergadering van de directeuren-generaal “crisisbeheersing”

Crisisbeheer, crisisbeheersing, Veiligheid

Strategische vergadering van de directeuren-generaal “crisisbeheersing”

11 dec. 2023

De directeuren-generaal verantwoordelijk voor de nationale crisiscentra in de Benelux en Noordrijn-Westfalen sloten het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux af met een virtuele slotbijeenkomst. Zij werden vergezeld door secretaris-generaal F. Weekers en adjunct-secretaris-generaal M. Tilemans.

De bijeenkomst bood de gelegenheid om een positieve balans op te maken van de acties die het afgelopen jaar zijn ondernomen om crises te beheersen. De deelnemers wisselden ervaringen uit, met name over de impact van desinformatie tijdens de recente verkiezingen in Nederland en Luxemburg, en over komende sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het Europees kampioenschap voetbal.

België zette zijn prioriteiten voor 2024 en mogelijke samenwerkingen tijdens zijn toekomstige voorzitterschappen van de Benelux en de EU uiteen. Het wil in het bijzonder de dialoog tussen de directeuren-generaal van de Europese crisiscentra voortzetten via twee specifieke vergaderingen (Brussel – Boedapest) over operationeel crisisbeheer en de toekomst van dit beheer op Europees niveau. Het is ook van plan een Benelux-conferentie over crisiscommunicatie te organiseren.

Het Secretariaat-Generaal prees de voorbeeldige samenwerking tussen de verschillende partners en bevestigde dat de Belgische prioriteiten voor de Benelux zullen worden opgenomen in zijn jaarplan voor 2024.