Info Burgers » Nieuws » Succesvolle actie Benelux-weginspectiediensten

Succesvolle actie Benelux-weginspectiediensten

11 jun. 2014

De weginspectiediensten uit de Benelux-landen ( Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België,  Douane in Luxemburg en de Inspectie Leefomgeving en transport Nederland) hebben op donderdag 5 juni tegelijkertijd in Wetteren (B), Mertert (LU) en Moerdijk (NL) een controleactie gehouden. In totaal werden veertig vrachtwagens aan inspectie onderworpen. Bij 16 voertuigen werden overtredingen vastgesteld. In 9 gevallen mochten de bestuurders hun rit niet verder zetten.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op naleving van ladingzekerheid, de tachograaf, de rij en rusttijden, vervoersdocumenten en transport van gevaarlijke stoffen.

Deze actie kadert binnen de Benelux-samenwerking waarbij de drie partnerlanden geregeld gezamenlijke weginspecties houden. Hieraan wordt deelgenomen door inspecteurs over en weer om zo kennis met elkaar te delen en om te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

De wegcontroles hebben algemeen een meervoudig doel : niet alleen de verkeersveiligheid garanderen maar ook zorgen voor een gezonde concurrentie tussen transporteurs en het verzekeren van correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

RESULTATEN :

  • In totaal controleerden de inspecteurs 40 voertuigen. Hiervan waren 16 vrachtwagenbestuurders in overtreding.
  • Er werden 7 inbreuken vastgesteld op het gebied van landingzekerheid, 5 op het vlak van rij- en rusttijden, 3 voor manipulatie met de tachograaf, 2 technische overtredingen, 11 op het gebied van vervoersdocumenten, 9 inbreuken op vervoer van gevaarlijke stoffen en 10 bij afvaltransport.
  • In 9 gevallen mochten bestuurders hun rit niet voortzetten zonder eerst maatregelen genomen te  hebben
  • Dit gaf aanleiding tot onmiddellijke inning van 12.240 EUR aan boetes.