Info Burgers » Nieuws » Succesvolle Penta workshop over de toekomst van de waterstofinfrastructuur

Energie, Pentalateraal Energieforum

Succesvolle Penta workshop over de toekomst van de waterstofinfrastructuur

24 apr. 2023

Op vrijdag 21 april organiseerde het Benelux-secretariaat in zijn lokalen een workshop over waterstofinfrastructuur en grensoverschrijdende interconnecties. Daarbij aanwezig waren de ministeries van Energie van de lidstaten van het Pentalateral Energy Forum, gastransportnetbeheerders, nationale regulerende instanties, het Internationaal Energieagentschap, de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van marktdeelnemers die actief zijn op het gebied van waterstoftransport.

Het ging erom de huidige en toekomstige visie op de waterstofinfrastructuur op Europees niveau en in de Penta-regio te presenteren en de plannen en projecten van de netbeheerders met elkaar uit te wisselen. Ook het regelgevend en financieel kader werd besproken in relatie tot de herziening van de Verordening inzake trans-Europese energienetwerken (TEN-E) en de uitrol van waterstof- en electrolyserscorridors.

De Penta-werkgroepWaterstof bestaande uit waterstofdeskundigen van de ministeries van Energie van de landen  zal de conclusies van deze workshop overnemen en samenwerkingsmogelijkheden pinpointen om de uitrol van grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur in de regio te faciliteren en te bespoedigen.

Het Pentalateral Energy Forum is een regionaal samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Het verleent politieke steun aan een proces van regionale integratie richting een Europese, betrouwbare en duurzame energiemarkt. Sinds 2005 werken de landen er vrijwillig in samen en ontplooien voortrekkersinitiatieven op vlak van marktkoppeling, leveringszekerheid en een koolstofvrij energiesysteem.

Hydrogen Infrastructure Map