Info Burgers » Nieuws » Telecommarkt in beweging

Telecommarkt in beweging

05 jun. 2013

Eurocommissaris Neelie Kroes heeft in het Europees Parlement op 30 mei aangekondigd dat ze binnen het komende jaar en half de Europese roamingkosten weggewerkt wilt zien. In het proces wenst ze te streven naar de vorming van één telecommarkt voor de 27 Europese lidstaten. Deze wensen liggen in lijn met de initiële doelstellingen van het onderzoek dat de Benelux Unie eerder dit jaar gestart is naar de mogelijkheden voor een samenwerking omtrent telecom en roaming tussen België, Nederland en Luxemburg, als voortrekker voor Europa.

Op 10 december 2012 besloot het Comité van Ministers van de Benelux de Telekom tarieven grondig te analyseren daar ondanks recente EU regelingen de tarieven voor roaming een doorn in het oog bleven voor met name bewoners in de grensgebieden en mensen die doorheen de Benelux zaken doen.

Ondertussen heeft een eerste overleg tussen de lidstaten en het Secretariaat-generaal plaatsgevonden waarop een tussenrapport werd opgesteld dat in de nabije toekomst overgemaakt zal worden aan de Ministeries van de lidstaten. Een punt van zorg bleek echter de eventuele verhouding tot de overige telecommarkten binnen de Europese Unie. Het Secretariaat-Generaal neemt hierop contact met de Europese Commissie om verdere mogelijkheden te bespreken.

Luc Willems, Adjunct SG zegt: De intentie van de verklaring van Eurocommissaris Kroes zou een Benelux samenwerking wel eens kunnen bespoedigen. De Benelux Unie is ambitieus in dit opzicht en zal op korte termijn de dialoog met minsteries en DG Connect voorzetten om verder invulling te geven aan de rol van de Benelux als proeftuin voor Europa te fungeren.