Info Burgers » Nieuws » Themadag: bestrijding drugscriminaliteit

Themadag: bestrijding drugscriminaliteit

29 jun. 2023

Op 22 juni organiseerde de Benelux een themadag gewijd aan de strijd tegen drugscriminaliteit, meer bepaald rond het fenomeen van de georganiseerde internationale handel in (synthetische) drugs via post- en koerierdiensten. Het is waar dat dit fenomeen de laatste jaren is toegenomen, vooral na de Covid-pandemie.

Samen met Noordrijn–Westfalen willen de Benelux-landen hun samenwerking tegen deze vorm van criminaliteit versterken en streven ze naar een geïntegreerde aanpak. Daarom zijn politie, douane, openbaar ministerie maar ook private partners betrokken bij dit project.

Naast het delen van specialistische kennis en het versterken van het netwerk, heeft de samenwerking dit jaar twee recente belangrijke resultaten opgeleverd:

– een gezamenlijke strategische analyse die een duidelijker beeld geeft van deze vorm van criminaliteit en de modus operandi van de daders;

– een barrièremodel waarin wordt uitgelegd hoe de verzending van illegale drugs via post- en koeriersdiensten kan worden belemmerd door verschillende acties en waarin wordt beschreven welke actoren hier een rol in kunnen spelen en op welk moment.

Het evenement van deze themadag past perfect in de gemeenschappelijke, geïntegreerde veiligheidsstrategie die de Benelux nastreeft, vooral omdat onze landen – en hun buurlanden – zich er steeds meer van bewust worden dat gemeenschappelijke problemen het best kunnen worden aangepakt door gezamenlijk en solidair op te treden.