Info Burgers » Nieuws » Thomas Antoine spreekt high-level overleg van Noordzee Energie Forum toe

Samenwerking in de Noordzee

Thomas Antoine spreekt high-level overleg van Noordzee Energie Forum toe

19 mei. 2017

Op Malta kwam voor het eerst het high-level overleg van de landen van het North Seas Energy Forum (Benelux, FR, DE, UK, IE, DK, SE en NO) samen. Een jaar na de ondertekening van een politieke verklaring, namen de directeuren-generaal energie nu kennis van de voortgang van deze regionale samenwerking rond grootschalige hernieuwbare energie in het Noordzeegebied. Het Benelux-secretariaat is sinds de start een cruciale partner in dit initiatief, en de secretaris-generaal Thomas Antoine beklemtoonde “de bereidheid van de Benelux-landen om dit inspirerende project mee verder te stuwen”. Dit overleg werd voorgezeten door de directeur-generaal Energie van de Belgische FOD economie, Nancy Mahieu, en door de directeur-generaal Energie van de Europese Commissie, Dominique Ristori. Dit project is immers een van de prioriteiten van deze Europese Commissie.

“Een lange weg werd reeds afgelegd met en door de Benelux-landen in deze samenwerking op de Noordzee voor meer duurzame energie, want wij stonden aan de wieg ervan in 2009” zei de heer Antoine. Ook meldde hij de stimulerende rol van de Benelux door de organisatie nadien van een Noordzeeconferentie in Oostende en de werkzaamheden van talrijke werkgroepen op het Benelux-secretariaat die leidden tot de ondertekening van een ministeriele politieke verklaring in 2016.

In het overleg werd afgesproken dat de verschillende werkgroepen een nog meer resultaatgerichte aanpak zullen volgen. Daarbij zal in de eerste plaats gekeken worden om de ontwikkelingen in enkele beloftevolle ‘clusters’ voor offshore windenergie in de Noordzee te versnellen, zoals het gebied tussen de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De secretaris-generaal van de Benelux herinnerde de aanwezigen nog aan enkele nuttige ervaringen. Zo benadrukte hij het belang om ruimte te geven aan concrete projecten op het terrein om een bijdrage te leveren aan de EU hernieuwbare energie-doelstellingen, een nog nauwe samenwerking tussen de landen om het kostenbesparende potentieel van windenergie te kunnen benutten en ten slotte te zorgen voor meer sturing van deze energiesamenwerking met een duidelijke rol en verantwoordelijkheden voor alle partners.

De Benelux-landen waren in 2009 initiatiefnemers van het overleg tussen de Noordzee oeverstaten. Het belang van een goede samenwerking bij de planning en coördinatie van windparken op zee en de bijbehorende energienetwerken is groot. De sector is ondertussen tot wasdom gekomen en begint meer en meer competitief te worden. Toch is meer samenwerking nodig om de volledige kostenreductie mogelijk te maken. Bovendien is voldoende schaal essentieel. De landen gaan daarom op zoek naar nieuwe en grotere gebieden die zowel ecologisch als maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Na de eerste fase van samenwerking tussen 2009 en 2015, en de politieke verklaring onder Nederlands EU-voorzitterschap getekend in Luxemburg in juni 2016, is dit high-level overleg opnieuw een belangrijke stap vooruit.