Info Burgers » Nieuws » Thomas Antoine verwelkomt de deelnemers aan de Kick-off meeting van het Europese Project “Cross Border Labour Market Statistics”

Thomas Antoine verwelkomt de deelnemers aan de Kick-off meeting van het Europese Project “Cross Border Labour Market Statistics”

26 sep. 2017

Dinsdag verwelkomde SG Th. Antoine deelnemers van statistische bureaus van 10 Europese landen voor de start van een project dat, onder leiding van het Nederlandse CBS, probeert een Europese methodologie te ontwikkelen voor vergelijkbare statistische data over de grenzen heen. Met beter vergelijkbare cijfers kunnen lokale en regionale actoren beter grensoverschrijdend beleid formuleren. Het stimuleren van vergelijkbare data is één van de drie speerpunten van het SG om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit tussen de Benelux-landen en NRW te bevorderen. De andere onderwerpen zijn het verbeteren van de informatieverstrekking aan grenswerkers en de overdraagbaarheid van diploma’s en kwalificaties.