Info Burgers » Nieuws » Toelichting jaarplan 2012 en gemeenschappelijk werkprogramma.

Toelichting jaarplan 2012 en gemeenschappelijk werkprogramma.

24 jan. 2012

Op maandag 23 januari 2012 informeerde A. de Muyser , adjunct-secretaris-generaal , de Luxemburgse delegatie van het Benelux-parlement over de Benelux-uitdagingen in 2012. Dit vond plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers te Luxemburg Stad.

In zijn presentatie lichtte A. de Muyser het jaarplan toe en ging dieper in op een aantal resultaten die dit jaar worden verwacht. De parlementsleden waren sterk geïnteresseerd in onder meer de thema’s cyberveiligheid,  jeugd en de terug- en overnameovereenkomsten die tussen de Benelux-landen en andere Staten worden ondertekend.

Verder werd er ook meer uitleg gegeven over de opstelling van het gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016,  dat in volle voorbereiding is. De parlementsleden hechten hier veel belang aan en benadrukten dat dit document praktisch van aard moet zijn.

Ook de directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom, E. Simon, was aanwezig en gaf de parlementsleden een stand van zaken over de bescherming van merken en modellen in de regio samen met een aantal innovatieve ideeën in dit domein.