Info Burgers » Nieuws » Top energie economen te gast bij de Benelux

Top energie economen te gast bij de Benelux

11 mei. 2016

Op woensdag 11 mei hoste de Benelux een seminar over vergoedingsmechanismen voor capaciteit (CRM – Capacity Remuneration Mechanisms). Het event, dat een grote opkomst kende, was een samenwerking tussen de Benelux Association of Energy Economics (BAEE), de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de World Economic Council. Deze high level bijeenkomst van energie economen sloot goed aan bij het BEN!EX (Benelux Energie Expertise Netwerk) dat flexibiliteit van energiemarkten tot een van haar speerpunten gemaakt heeft. Het seminar werd ingeleid door een toespraak van Jan Molema, Teamhoofd Markt bij de Benelux, die de rol van regionale samenwerking op energiegebied in en rond de Benelux-landen benadrukte. Vervolgens zetten de organisatoren de toon voor het daaropvolgende inhoudelijke debat over CRM's.

De opzet van het seminar was om via een academische discussie over CRM's duidelijkheid te scheppen over deze controversiële materie. Toonaangevende experten op dit gebied presenteerden hun visies over CRM's, waarna het publiek actief met hen in gesprek ging. Een van de conclusies van de discussie was de belangrijke rol van regionale samenwerking indien CRM's worden aangewend. Een thema dat ook zowel in Penta- als in BEN!EX-verband terugkeert.