Info Burgers » Nieuws » Top van douane zet strategische krijtlijnen uit

Top van douane zet strategische krijtlijnen uit

21 mei. 2015

Op 20 mei 2015 kwamen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux de douaneautoriteiten van de drie landen bijeen. Dit onder Belgisch Voorzitterschap. Het was de derde keer dat op het allerhoogste ambtelijk niveau een strategisch overleg werd georganiseerd in Benelux-verband.

Zo werd er gekeken naar hoe, in het licht van de recente Benelux-Top van Eerste ministers, de douane mee impulsen kan geven voor een vlot functionerende interne markt. De douane speelt immers met een efficiënte afhandeling van de logistieke keten een belangrijke rol in de versterking van de interne markt tussen de Benelux-landen.

Recent werd dan ook een project rond papierarm douanevervoer per binnenschip opgestart tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam, wat dit jaar zal geëvalueerd worden. De deelnemers aan de vergadering bekeken hoe dit project mogelijk kan uitgebreid worden.  

Verder stond ook de Benelux-samenwerking in relatie tot Europese dossiers op de agenda. De douaneautoriteiten bespraken een aantal Europese ontwikkelingen in hun domein en keken na of Benelux-afstemming wenselijk was.

De toplui van de douane uit de drie landen keken tevreden terug op dit strategisch overleg. Ze zijn er zich ten volle van bewust dat Benelux-samenwerking in hun vakgebied een meerwaarde biedt om rechtstreeks bij te dragen aan het competitief blijven van de Benelux als logistieke draaischijf in Europees en mondiaal perspectief.