Info Burgers » Nieuws » Uitreiking diploma’s ‘Gold Commander’ op de Benelux

Uitreiking diploma’s ‘Gold Commander’ op de Benelux

22 jun. 2011

Vandaag werden op het Secretariaat-Generaal van de Benelux door Paul Van Thienen, waarnemend commissaris-generaal van de Belgische federale politie, de diploma’s ‘Gold Commander’ uitgereikt aan een 70 tal politiemensen uit België, Nederland en Luxemburg.

Zij sloten met succes een vorming af voor leidinggevende officieren uit de 3 landen, waarbij ze gezamenlijk werden opgeleid in het kader van ordehandhaving.

Essentieel om in de toekomst een goede samenwerking op dit terrein tussen de partnerlanden uit te bouwen.