Info Burgers » Nieuws » Uitwisseling op Benelux-niveau in het kader van de jeugdsamenwerking

Uitwisseling op Benelux-niveau in het kader van de jeugdsamenwerking

30 nov. 2010

Op 29 november jl vond er op het Secretariaat-Generaal van de Benelux een themadag plaats over "het proces en de resultaten van de gestructureerde dialoog” dit in het kader van de jeugdsamenwerking op Benelux niveau. De "gestructureerde dialoog met jongeren en jongerenorganisaties” ligt vervat in een resolutie van de Europese Raad (15131/09) en biedt een forum voor een permanent gezamenlijk beraad over de prioriteiten, de uitvoering en de evaluatie van de Europese samenwerking in  jeugdzaken. De thema’s van de dialoog moeten afgestemd zijn op de algemene doelstellingen van de Europese samenwerking in jeugdzaken. De dialoog moet zo inclusief mogelijk zijn en moet op lokaal,regionaal ,nationaal en EU-niveau worden ontwikkeld.   De bedoeling van deze themadag , waarbij de betrokken actoren aanwezig waren: jeugdraden,ministeries,agentschappen, was na te gaan hoe het proces van de gestructureerde dialoog verloopt bij ieder van de Benelux-partijen ( hoe inspraak,betrokkenheid jongeren,knelpunten, …) Tevens was er een uitwisseling van best practices alsook suggesties van de nationale jeugdraden voor toekomstige edities.