Info Burgers » Nieuws » Van een energie-Schengen naar een ééngemaakte markt’

Van een energie-Schengen naar een ééngemaakte markt’

31 mrt. 2014

Op 31 maart en 1 april 2014 vond te Brussel het ’European Energy Congress’ plaats. Thema was ‘de Energy markets between more Europe and national autonomy’.

De Benelux Unie werd uitgenodigd als gastspreker voor het thema regionale samenwerking als een basis voor een interne energiemarkt. Sinds de ondertekening van het Memorandum van het pentalateraal Energieforum tussen de Benelux-landen, Duitsland en Frankrijk in 2007, is het Secretariaat-generaal de spil in deze regionale samenwerking. Met de koppeling van de elektriciteitsnetten en de realisatie van een groothandelsmarkt in 2010 is er een efficiënter gebruik van elektriciteit,meer leveringszekerheid en een betere prijszetting.

Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, was key-note speaker op het congres : ’Eén energiepolitiek met de 28 EU-landen bestaat nog niet. Met de Penta-samenwerking willen de Benelux-landen een voorloper zijn voor een ééngemaakte energiemarkt. De resultaten die de vorige jaren werden gerealiseerd, vragen om nog meer integratie’.

Tijdens het congres gaf hij aan dat deze energie-Schengen om meer governance vraagt. "Wij werken bottom-up vanuit de lidstaten en trachten dit in een Europese agenda te plaatsen. De volgende jaren zal deze regionale samenwerking nog meer structuur moeten krijgen om effectief te zijn. In de volgende legislatuur van de Europese Commissie zal de weg van een energie-Schengen naar een ééngemaakte markt een centraal thema zijn", besloot Willems.

Link naar presentatie