Info Burgers » Nieuws » Van Laarhoven schetst Benelux-ambities voor 2013

Van Laarhoven schetst Benelux-ambities voor 2013

14 dec. 2012

Het Benelux-parlement kwam op vrijdag 14 december en zaterdag 15 december 2012 in plenaire zitting bijeen te Den Haag. De heer J. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux-Unie, informeerde de leden over een aantal prioriteiten van de Benelux-samenwerking voor 2013.

Om de interne markt en de economische ontwikkeling te versterken staat samenwerking rond energie en transport hoog op de Benelux-agenda. Van Laarhoven : " Het zoeken van alternatieven voor kernenergie alsmede de ramp in Fukushima vragen om fundamentele reflecties rond veiligheid , bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van energie. Landen kunnen dit niet apart oplossen." Om bij te dragen aan het herstel van de economische groei meldde de secretaris-generaal het opzetten van gezamenlijke projecten in de kenniseconomie en het vlotter maken van de mobiliteit in de regio.

Ook duurzame ontwikkeling, in brede zin,  zal gestimuleerd worden. "In 2013 zullen wij ons focussen op concrete acties rond milieu en klimaat, ruimte, natuur, jeugd, grensarbeid en andere onderwerpen in de sfeer van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie" zei Jan van Laarhoven. Als nieuwe onderwerpen verwees hij naar samenwerking op het vlak van gezondheidszorg en de aanpak van de vergrijzingproblematiek.

Veiligheid blijft een domein dat zich bij uitstek leent voor doeltreffende acties tussen buurlanden. In 2013 wordt de nadruk gelegd op preventie, ordehandhaving, criminaliteitsbestrijding en beheersing van grootschalige incidenten. Van Laarhoven: " Wij zetten hier sterk op in om, via grensoverschrijdende samenwerking, de veiligheid en het welzijn van onze burgers te vergroten en te verbeteren. Ook de strijd tegen frauduleuze praktijken haalde de secretaris-generaal aan als een duidelijke meerwaarde van de Benelux-samenwerking. In dit verband gaf hij de parlementsleden mee dat deze samenwerking geleidelijk zal worden uitgebreid naar andere activiteitensectoren.   De heer J. van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux-Unie