Info Burgers » Nieuws » Verdieping van de Westerschelde start op 12 februari

Verdieping van de Westerschelde start op 12 februari

11 feb. 2010

De baggerwerken voor de Scheldeverdieping in Nederland gaan van start op vrijdag 12 februari. Dat is ruim een halve maand vroeger dan gepland. Tegen midden 2011 zou de verdieping aan Nederlandse zijde een feit moeten zijn. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, dat het Overleg Adviserende Partijen (OAP) ondersteunde bij het bijeenbrengen van alle partners in het Scheldedossier en het creëren van draagvlak bij stakeholders, is hiermee erg tevreden .

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland een internationaal verdrag over de derde Scheldeverdieping. Op Vlaams grondgebied zijn de werken ondertussen uitgevoerd, maar in Nederland was er vertraging door bezwaren. Op 13 januari 2010 verklaarde de Nederlandse Raad van State deze klachten als ongegrond.

Om te starten met de werken, restte alleen nog de administratieve afhandeling van de toelating tot baggeren. Die zou op 1 maart worden gegeven, maar Vlaanderen en Nederland beslisten samen om die vervroegd toe te kennen waardoor de werken al op 12 februari kunnen starten.

De Scheldeverdieping moet het mogelijk maken dat schepen met een diepgang van 13,10 meter op de Schelde kunnen varen, zonder afhankelijk te zijn van het getij.

Meer informatie over de rol van Benelux bij de verdieping van de schelde vindt u in onze brochure “Grenzen overbruggen, het Secretariaat-Generaal en procesmanagement