Info Burgers » Nieuws » Verdrag schrapping Cabergkanaal resultaat van intens Benelux-overleg

Verdrag schrapping Cabergkanaal resultaat van intens Benelux-overleg

27 feb. 2013

Vandaag ondertekenden de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken , Hilde Crevits, en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz, het Verdrag over de schrapping van de reservering van het Cabergkanaal. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, het overlegplatform tussen de landen, is zeer tevreden dat beide ministers het Benelux-advies over het schrappen van de bouw van het Cabergkanaal volgden. Hierdoor kunnen de steden Maastricht en Lanaken dit gebied gebruiken voor hun verdere economische, ecologische en ruimtelijke ontwikkeling.   Aangezien het om een grensoverschrijdende materie ging leverde het Benelux-Secretariaat-Generaal een jaar onderzoek naar het nut van een reservatiestrook voor een waterweg (Cabergkanaal) tussen het Albertkanaal in Lanaken en het Julianakanaal in Maastricht. De Benelux bracht alle betrokken externe partijen in dit dossier samen zoals de bevoegde overheidsdepartementen en kabinetten, de betrokken provincies en gemeenten, de NV Scheepvaart en vertegenwoordigers van het Waals gewest en van Buitenlandse Zaken.   Het thema sleepte al een tiental jaar aan, en "daarom hebben wij als neutrale instantie overleg georganiseerd en onderzoek uitgevoerd met als resultaat een gemeenschappelijk advies gedragen door alle betrokken partijen ", zegt Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.   "Ons gezamenlijk advies aan beide ministers was geen Cabergkanaal aan te leggen en het tracé te schrappen omdat het de ontwikkeling van dit gebied, de zogenaamde Albertknoop, grotendeels belemmert. De baten van het kanaal zouden maar 1/10de van de kosten vormen, omdat in het Cabergkanaal een dure sluis gebouwd moet worden om het hoogteverschil teniet te doen", zegt Willems.   Beide bewindslieden volgden dus dit Benelux-advies, wat aan de basis lag van de ondertekening van het Verdrag over de schrapping van het Cabergkanaal.    

V.r.n.l.: Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en haar Nederlandse collega, minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen