Info Burgers » Nieuws » Vergadering Gäichel: de twee regeringen zijn verheugd over hun samenwerking in Benelux-verband

Vergadering Gäichel: de twee regeringen zijn verheugd over hun samenwerking in Benelux-verband

04 jul. 2016

Op 4 juli 2016 vond in Gäichel, onder het gezamenlijke voorzitterschap van de heren eerste ministers Xavier Bettel en Charles Michel, een negende gezamenlijke vergadering van de Belgische en de Luxemburgse regeringen plaats.

De “Gäichel” vergadering van de twee regeringen handelde voornamelijk over de Europese en internationale actualiteit, de bilaterale relaties en meer bepaald de versterking van de Belgisch-Luxemburgse samenwerking.

Tijdens hun ontmoeting verklaarden de twee regeringen zich verheugd over hun uitstekende samenwerking in het kader van de Benelux. Beide partijen hebben de balans opgemaakt van de prioriteiten gerealiseerd onder het Luxemburgse voorzitterschap van het Comité van Ministers, waaraan België zijn volledige steun verleent. De ministers hadden een gedachtewisseling over de voorbereiding van de Benelux-top die op 3 oktober zal plaatsvinden in het Groothertogdom. De  grote uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd onderstrepen het belang van dit samenwerkingsplatform om de veiligheid en de mobiliteit van de burgers te vergroten en bij te dragen aan hun welzijn. Als laboratorium voor Europa komt het toe aan de drie Benelux-landen om de Europese integratie verder te zetten door te wijzen op de concrete voordelen van een efficiënte grensoverschrijdende samenwerking en door initiatieven op te zetten die als basis kunnen dienen voor het Europese beleid.