Info Burgers » Nieuws » Verladers OTM en EVO stellen gezamenlijk memorandum voor aan de Benelux Unie

Verladers OTM en EVO stellen gezamenlijk memorandum voor aan de Benelux Unie

09 dec. 2016

Bedrijven en overheden moeten de Benelux, waar middels kortere procedures en pragmatische afspraken, gebruiken als proeftuin in Europa voor logistieke innovaties die goederenstromen sneller en duurzamer maken. Dit stellen OTM en de Nederlandse ondernemersverenigingen EVO en Fenedex  voor in hun Memorandum uitreiking op 7 december 2016.

De ondernemersorganisaties juichen toe dat de Benelux alvast grensoverschrijdend vervoer van de iets langere
45-voetscontainer mogelijk hebben gemaakt en zetten nu in op het verminderen van de papieren rompslomp rond vrachtdocumenten door die verregaand te digitaliseren. Maar ook alternatieve brandstoffen stimuleren en een betere samenwerking tussen inspectiediensten zoals de voedsel- en warenautoriteit en de douane staan hoog op de agenda.

Luc Willems wees op de recente Benelux studie over goederenstromen die als feitelijke basis kan dienen voor de verschuiving van vervoer van de weg naar andere duurzamere modaliteiten zoals  water en spoor. Tegelijkertijd wees hij op het belang van regionale samenwerking binnen de Europese context waarbij de inzet van de verladers organisatie een cruciale rol speelt.