Info Burgers » Nieuws » Verschillende steden en instellingen verenigen zich om hun energieverbruik te laten dalen en doen beroep op Europa

Verschillende steden en instellingen verenigen zich om hun energieverbruik te laten dalen en doen beroep op Europa

08 mei. 2013

  Om de terugdringing van CO2 uitstoot in 2020 te kunnen realiseren zijn er extra inspanningen nodig . Naast de industrie en het transport speelt hierbij het energiegebruik in de gebouwde omgeving een vitale rol. Steden kunnen daarbij een verschil maken door de energieconsumptie van gebouwen terug te dringen en bij te dragen aan een duurzamer energieverbruik, hetgeen tevens leidt tot een betere luchtkwaliteit.

Op initiatief en onder leiding van de gemeente Den Haag hebben vandaag de steden Antwerpen, Aken, Stockholm, Burgas, de Universiteit Delft, het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie, UK Energy Saving Trust,  Passive House Platform een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie (Intelligent Energy Europe Fonds). Dit om een project te financieren, REENOVATE! genaamd, bestemd om de energie-efficiënte in de betrokken steden te stimuleren. Er komt ook een Support Groep, waarin andere steden en instellingen meedenken en meedoen met het project om zo met de resultaten zelf aan de slag te kunnen.

Het REENOVATE! project komt rechtstreeks voort uit een Benelux-initiatief, Urbiscoop,  waarin steden en centrale overheden rond energie-efficiëntie samenwerken.

De 9 partners voorzien met dit project, met een looptijd  van drie jaar,  om overheden, private partners en kennisinstellingen bij elkaar te brengen om samen concrete oplossingen te vinden rond energiebesparende maatregelen die onmiddellijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Hiervoor zullen  de partners platforms opzetten, eigen onderzoeken voeren en initiatieven nemen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. De ambitie is te komen tot energierenovaties voor minimaal 21.000 bestaande woningen (in privé bezit). Men gaat daarbij voor totaaloplossingen op technisch en financieel vlak, waarbij het streven naar ‘zero energy buildings’ voorop staat. Dit zal zich op stedelijk niveau vertalen in een meetbaar dalend energieverbruik.  

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie zal de communicatie van REENOVATE! verzorgen en inhoudelijke expertise leveren.

Door een beroep te doen op Europese financiering kunnen de inspanningen tot verbeterde energie-efficiënte in steden binnen en buiten de Benelux verhoogd worden.

De beslissing van de Europese Commissie over de toekenning van de fondsen wordt verwacht tegen midden november 2013.