Info Burgers » Nieuws » Verslag van de conferentie over de vooruitzichten voor het telewerk/thuiswerken op Benelux-niveau online

Verslag van de conferentie over de vooruitzichten voor het telewerk/thuiswerken op Benelux-niveau online

14 nov. 2022

Op 13 oktober 2022 zijn de beleidsverantwoordelijken, academici en experts van de drie landen zowel als van de Franse en Duitse grensregio’s in het Huis van de Benelux bijeengekomen om over de 'Toekomst van telewerken in een grensoverschrijdend perspectief' te spreken in het kader van een hybride conferentie, mede georganiseerd door het Secretariaat-Generaal in samenwerking met het ITEM Maastricht. 

De thematiek van het telewerken van de grensarbeiders is in een Benelux+-perspectief besproken en er is een overzicht gegeven van de huidige situatie in de verschillende grensregio’s (BE, NL, LU, FR, DE, Grande Région...). 

Een rapport werd opgesteld met de belangrijkste elementen van de uitwisselingen en denkrichtingen teneinde, in complementariteit met de op Europees niveau gestarte werkzaamheden, de grondslag voor een diepgaandere Benelux-samenwerking op het gebied van het telewerk van grensarbeiders te leggen. Aldus zet het Secretariaat-Generaal in op een van zijn hoofddoelstellingen door de mens centraal in de bezorgdheden te plaatsen en door op dat niveau concrete voorstellen in de richting van de beleidsmakers te formuleren.

→ RAPPORT VAN DE BENELUX – ITEM CONFERENTIE “DE TOEKOMST VAN WERKEN/THUISWERKEN VANUIT EEN GRENSOVERSCHRIJDEND PERSPECTIEF”