Info Burgers » Nieuws » Versterking door Nederlandse en Luxemburgse politieagenten tijdens de GP Formule 1 in Spa-Francorchamps

Versterking door Nederlandse en Luxemburgse politieagenten tijdens de GP Formule 1 in Spa-Francorchamps

02 sep. 2013

De Belgische politiediensten konden ook dit jaar rekenen op de steun van buitenlandse collega’s tijdens de Grote Prijs Formule 1 in Spa-Francorchamps. Een dertigtal Luxemburgse en Nederlandse maar ook Franse en Duitse politieagenten kwamen immers het politieteam versterken, dat werd ingezet om te zorgen voor een kwaliteitsvolle opvang en assistentie van buitenlandse bezoekers die dit internationale evenement massaal kwamen bijwonen. Tevens was het de bedoeling om duidelijk zichtbaar te zijn voor criminelen en zodoende het veiligheidsgevoel te optimaliseren, alsook om de praktisch-operationele samenwerking te verstevigen.

De toeschouwers konden de politiële inzet duidelijk waarderen, of het nu ging om de gemengde mobiele patrouilles, de patrouilles te voet, dan wel om de verkeers- en begeleidingstaken met politieagenten in herkenbare uniformen, die het Luxemburgs, het Duits en het Nederlands perfect beheersten. Al deze acties worden mogelijk gemaakt door het Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking, alsook het Verdrag van Prüm en de Overeenkomst van Schengen, op basis waarvan de internationale politiesamenwerking concrete gestalte kan krijgen en in de praktijk kan worden omgezet.