Info Burgers » Nieuws » Versterking van de betrekkingen tussen samenwerkingsinstellingen in de Benelux

Benelux, Duurzaamheid, Klimaat

Versterking van de betrekkingen tussen samenwerkingsinstellingen in de Benelux

15 dec. 2023

Overeenkomstig het deel van het vernieuwde Verdrag van de Benelux-Unie dat specifiek handelt over externe betrekkingen, onderhoudt het Secretariaat-generaal Benelux passende relaties met andere internationale organisaties of instellingen.

De Internationale Maascommissie[1] (IMC) is een van deze instellingen. Op 15 december kwamen de delegatieleiders in plenaire zitting bijeen in het Huis van de Benelux.

Het Secretariaat-generaal van de Benelux heeft de status van permanent waarnemer bij de IMC. Deze vorm van samenwerking moet de twee instellingen in staat stellen het beste uit elkaar te halen door doublures te voorkomen en elkaar te versterken op specifieke punten. Dit was het pleidooi van Jean-Claude Meyer, adjunct-Secretaris-generaal van de Benelux, bij de opening van de plenaire vergadering. In deze onzekere tijden, met onzekere vooruitzichten (klimaatverandering), benadrukte Jean-Claude Meyer ook het belang van het versterken van de samenwerking op het gebied van water, in navolging van de Benelux-Waterdag op 29 november[2] . “Water wordt steeds meer een kostbare hulpbron die we zo goed mogelijk samen moeten beheren”.

De IMC werd in 2002 opgericht met de ondertekening van het Internationaal Maasverdrag (Verdrag van Gent). Het doel is het bereiken van een duurzaam en integraal waterbeheer in het stroomgebiedsdistrict van de Maas. De belangrijkste taken van de IMC zijn

  • het afstemmen van de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG,
  • het afstemmen van de verplichtingen van de Europese Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s en,
  • het geven van adviezen en aanbevelingen voor het voorkomen en bestrijden van calamiteuze waterverontreiniging (waarschuwings- en alarmsysteem).

[1] http://meuse-maas.be/Accueil/La-commission-internationale-de-la-Meuse.aspx

[2] Benelux-Waterdag legt fundamenten voor gecoördineerde aanpak voor overstromingen op regionaal niveau