Info Burgers » Nieuws » Veterinaire diensten in de Benelux en Frankrijk zitten samen om risico’s verbonden aan antibioticagebruik te voorkomen

Veterinaire diensten in de Benelux en Frankrijk zitten samen om risico’s verbonden aan antibioticagebruik te voorkomen

22 mei. 2013

Het belang van antibiotica bij bestrijding van infecties is groot, maar het gebruik ervan is niet zonder risico’s. Antimicrobiële resistentie is een grote bezorgdheid voor de volksgezondheid en de uitdagingen zijn talrijk. Het beheersen en rationaliseren van antibioticagebruik in de diergeneeskunde, het identificeren van alternatieven voor het gebruik van antibiotica bij de behandeling van bacteriële infecties bij dieren en het zich oriënteren naar meer verantwoorde productiesystemen, blijven belangrijke uitdagingen voor de komende jaren.Om die redenen hebben de Benelux-landen en Frankrijk hun beleid uitgewisseld over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde. Ze informeerden elkaar over hun strategieën tegen antimicrobiële resistentie en deelden hun ervaringen en goede praktijken.De Chief Veterinary Officers van de Benelux en Frankrijk blijven waken over antimicrobiële resistentie op nationaal niveau en zullen hierover jaarlijks verslag uitbrengen.

Deelnemers aan de vergadering