Info Burgers » Nieuws » Viering van 40 jaar NeBeDeAgPol tijdens het Euregio-Congres van 23 en 24 september 2009 in Eupen

Viering van 40 jaar NeBeDeAgPol tijdens het Euregio-Congres van 23 en 24 september 2009 in Eupen

02 okt. 2009

NeBeDeAgPol is een samenwerkingsverband tussen de politiediensten in de Euregio Maas-Rijn, het grensgebied van Nederland, België en Duitsland. Het 40-jarig bestaan van deze succesvolle Euregionale samenwerking werd dit jaar ter gelegenheid van het Euregio-Congres gevierd.   Het Secretariaat-Generaal vond het belangrijk betrokken te worden bij het event door de werkzaamheden mede in goede banen te leiden. Het Congres, gehouden in aanwezigheid van de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap van België, de heer K.-H. Lambertz, en van de secretaris-generaal van de Benelux Economische Unie, de heer J.P.R.M. van Laarhoven, zowel als van tal van prominenten uit de politiële en justitiële wereld, heeft het mogelijk gemaakt de realisaties uit het verleden en de toekomstige projecten van NeBeDeAgPol de revue te laten passeren en kennis te maken met andere samenwerkingsverbanden op het gebied van politiesamenwerking in Europa. Deze ervaringsuitwisseling heeft de dynamiek van voortdurende verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking ongetwijfeld nog meer kracht bijgezet.