Info Burgers » Nieuws » Vlaams-Nederlandse grondwatercommissie operationeel

Vlaams-Nederlandse grondwatercommissie operationeel

17 sep. 2014

Het onttrekken van grondwater aan de grens in het ene land kan soms gevolgen hebben over die grens in het andere land. Grensoverschrijdende samenwerking, in het belang van de burger, is dan ook aangewezen.

Daarom werd in Benelux-kader een Vlaams-Nederlandse grondwatercommissie, die een adviserende rol heeft, ingesteld. Experts uit Vlaanderen en Nederland werken zo samen om oplossingen te vinden rond grensoverschrijdende uitdagingen met grondwateronttrekking.

Tijdens haar eerste bijeenkomst op het Benelux-secretariaat, werd het reglement van orde van de commissie goedgekeurd, wat de commissie meteen ook operationeel maakt.